Cara Guna

Laman web ini menyediakan senarai peribahasa Melayu termasuk simpulan bahasa, bidalan, pepatah dan sebagainya. Sesuai untuk murid-murid yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PT3, SPM, STPM pada subject Bahasa Malaysia ataupun sesiapa yang ingin mencari definisi peribahasa secara online.

Cara menguna kamus peribahasa online ini adalah mengisi peribahasa di tempat ruang kosong ‘Cari’ yang disediakan, dan peribahasa yang berkaitan dengan perkataan ataupun ayat yang diisi akan ditunjuk.