adu untung

Maksud: Mencari rezeki.

Contoh ayat: Ali datang dari seberang dan cuba mengadu untung di negara ini kerana di sini banyak peluang pekerjaan.

berkongsi