ahli dewan

Maksud: Orang yang dilantik sebagai anggota dewan perwakilan.

beri komen dan pandangan