ahli sihir

Maksud: Orang yang berilmu sihir

berkongsi