air serani

Maksud: Air yang digunakan dalam upacara Keagamaan Kristian

berkongsi