air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan

Maksud: Membesar-besarkan perkara yang kecil

berkongsi