ala kadar

Maksud: Setakat yang termampu.

berkongsi