alam fana

Maksud: Alam yang tidak kekal, alam khayalan

berkongsi