alas fikiran

Maksud: Fikiran yang bernas dan sempurna

berkongsi