alas kata

Maksud: Kata pendahuluan sebelum persoalan utama diperkatakan.

Contoh ayat: Alas kata yang disampai oleh pengerusi majlis forum itu menjadi pencetus kepada persoalan yang akan diperkatakan.

berkongsi