ambil abu

Maksud: Maksud yang tidak kesampaian

Contoh ayat: Persidangan itu tidak berhasil, masing-masing pulang ambil abu sahaja.

berkongsi