anak kukut

Maksud: Anak orang lain yang diambil dan dipelihara sebagai anak sendiri, anak angkat.

berkongsi