apa digaduhkan, pengayuh sama di tangan, perahu sama di air

Maksud: Berani menghadapi pelawan apabila sama-sama mempunyai kebolehan yang setaraf

berkongsi