apa payahnya menaupkan bibir atas bawah

Maksud: Banyak janji, tetapi tidak ditepati

berkongsi