bagai atap ijuk perabung upih

Maksud: Yang baik bercampur dengan yang buruk

berkongsi