bagai nangka masak menyesak sarungnya

Maksud: Rupa seorang yang tambun

berkongsi