bahan mentah

Maksud: Barang-barang untuk menghasilkan barang lain