bahasa kacukan

Maksud: Bahasa yang bercampur aduk dengan pengaruh bahasa asing

berkongsi