bahaya maut

Maksud: Sesuatu yang menyebabkan maut