bahaya tumbuh, sengketa habis

Maksud: Perselisihan antara satu sama yang lain akan hilang apabila berlaku sesuatu malapetaka

berkongsi