banyak udang banyak garamnya, banyak orang banyak ragamnya

Maksud: Kegemaran (kemahuan, fikiran, dan lain-lain) tiap-tiap orang itu tidak sama

berkongsi