bawa bersemuka

Maksud: Dua pihak yang bergaduh bertemu antara satu sama lain untuk berbincang.