beras terdorong ke tiku

Maksud: Perihal barang yang mesti dijual biarpun berapa harganya kerana belanja mengangkutnya kembali besar