berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali

Maksud: Berbuat baik hendaknya berhad (jangan berlebih-lebihan), pekerjaan jahat jangan sekali-kali dibuat

berkongsi