berdiri sama tinggi, duduk sama rendah

Maksud: Sama setaraf.

berkongsi