bergantung di ekor anjing

Maksud: Orang yang sangat memerlukan pertolongan akan menerima sebarang pertolongan

berkongsi