bergantung tidak bertali, bersalai tidak berapi

Maksud: Isteri yang ditinggalkan tetapi tidak diceraikan

berkongsi