berhati rampus

Maksud: Berkelakuan kasar

berkongsi