beri muka

Maksud: Memberikan kebebasan atau memanjakan seseorang

berkongsi