bersitegang urat leher berkeras buku lidah

Maksud: Tidak ada yang mahu mengaku kalah (dua orang dalam perdebatan)

berkongsi