besar kayu besar bahannya

Maksud: Banyak penghasilan banyak pula belanjanya

berkongsi