besi baik tiada berkarat

Maksud: Perbuatan yang baik itu tetap terpuji selamanya

berkongsi