biang menanti tembus

Maksud: Perkara yang hampir putus (perceraian dan lain-lain)