biar terteleng asal jangan tertangkup

Maksud: Tiada mengapa rugi sedikit asal jangan habis semua sekali

berkongsi