bolehkah matahari hendak dilindungi dengan nyiru

Maksud: Kebenaran itu tidak dapat disembunyikan

berkongsi