buat helah

Maksud: Memberi alasan yang diada-adakan.

berkongsi