bulat tekat

Maksud: Berazam yang pasti dan tetap

berkongsi