dalam berselam, dangkal bertimba

Maksud: Berpada dengan yang sedikit

berkongsi