dalam dua tengah tiga

Maksud: Tidak jujur, tidak boleh dipercayai, hati yang tidak tetap, bimbang

berkongsi