daya ghaib

Maksud: Kesaktian di luar hukum alam

berkongsi