gagak lalu punggur rebah

Maksud: Orang yang ingin menunjukkan kuasanya (berlaku tidak adil kepada yang lemah)

berkongsi