hantu raya

Maksud: Hantu yang dibela sebagai suruhan kepada tuannya

berkongsi