hutang biduk belum langsai, hutang pengayuh tiba pula

Maksud: Hutang yang lama masih belum habis dibayar datang pula orang menagih hutang yang baru

berkongsi