jangan menumbuk di periuk, bertanak di lesung

Maksud: Jangan hendaknya sesuatu perbuatan itu melanggar adat kebiasaan

berkongsi