jika diturut hati yang geram, hilang takut timbul berani

Maksud: Orang bersifat pengecut akan menjadi berani apabila dalam kemarahan

berkongsi