kayu api

Maksud: Kayu yang dijadikan sebagai bahan api

berkongsi