kecut hati

Maksud: Takut.

Contoh ayat: Semasa perahu kami dilanda ombak besar, terasa kecut hati saya.

berkongsi