lain biduk lain digalang

Maksud: Lain disoal lain dijawab

berkongsi