lambat laga asalkan menang

Maksud: Mengerjakan sesuatu biarlah lambat asalkan maksud tercapai

berkongsi