lupa diri

Maksud: Tidak sedar, tidak insaf, tidak ingat akan keadaan dirinya yang sebelum itu lebih susah.

Contoh ayat: Walaupun kita berjawatan besar, kita tidak harus lupa diri.

berkongsi